Intelligent Robotami

- Hoàn thiện từ chất liệu nhựa cao cấp nên độ bền cao cấp và an toàn tuyệt đối với trẻ.
- Sách hướng dẫn chi tiết bằng tiếng anh có ảnh minh họa cụ thể.
- Được trang bị bộ lập trình giúp bé tiếp cận với lập trình Robot nhằm tạo bước đà để bé tiếp cận bộ môn lập trình.
- ...
... Xem chi tiết ...

Creative Robotami

- Hoàn thiện từ chất liệu nhựa cao cấp nên độ bền cao cấp và an toàn tuyệt đối với trẻ.
- Sách hướng dẫn chi tiết bằng tiếng anh có ảnh minh họa cụ thể.
- Được trang bị bộ lập trình giúp bé tiếp cận với lập trình Robot.
- Trang bị cảm biến để lập trình thông minh cho Robot.
- ...
... Xem chi tiết ...

ACE Lab Robotami

- Hoàn thiện từ chất liệu nhựa cao cấp nên độ bền cao cấp và an toàn tuyệt đối với trẻ. - Hoàn thiện từ chất liệu nhựa cao cấp nên độ bền cao cấp và an toàn tuyệt đối với trẻ.
- Sách hướng dẫn chi tiết bằng tiếng anh có ảnh minh họa cụ thể.
- Được trang bị bộ nạp chương trình Robot bằng card lệnh.
- ...
... Xem chi tiết ...

Science Lab Robotami

- Hoàn thiện từ chất liệu nhựa cao cấp nên độ bền cao cấp và an toàn tuyệt đối với trẻ.
- Sách hướng dẫn chi tiết bằng tiếng anh có ảnh minh họa cụ thể.
-Lắp được hơn 10 Robot (theo sách hướng dẫn).
- ...
... Xem chi tiết ...

Đối tác

Rongviet Education

Công ty cổ phần đầu tư giáo dục và đào tạo quốc tế Rồng Việt.

Rongviet Education School

Công ty Cổ phần Trường học Giáo dục Rồng Việt.

Hoan Nang Center

Công ty cổ phần đào tạo Hoàn Năng.

Hình ảnh

Các liên kết